E-Arşiv | AKINSOFT WOLVOX 9 Erp-Business

e-Dönüşüm

e-Adisyon

e-adisyon Geleneksel kağıt fişlerin yerini alarak restoranlar, kafeler ve diğer yiyecek-içecek işletmelerinde dijital olarak siparişlerin alınıp yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. Wolvox Restoran e-adisyon sistemi, hem müşteri memnuniyetini artırmak hem de işletme verimliliğini artırmak amacıyla kullanılır.

e-Adisyon, halka açık lokanta, restoran, gazino, kafe, pastane gibi işletmelerde kullanılan adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenen versiyonudur. Bu sistem, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura gibi dijital ortamda oluşturulup saklanır. e-Adisyon belgeleri, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte evrensel tekil numarası olan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir.

Maliyetinizi Azaltır e-Adisyon, kağıt ve baskı maliyetlerini ortadan kaldırır. Elektronik ortamda düzenlenen belgeler sayesinde sürekli adisyon belgesiyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Çevre Dostudur Kağıt ve baskı masraflarını ortadan kaldırarak çevreyi korur. Dijital çözümler sayesinde doğaya zarar vermeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Zamandan Tasarruf Sağlar Manuel adisyon işlemlerinde yaşanan zaman kayıplarını ortadan kaldırır. Dijital ortamda hızlı ve hatasız işlem yaparak, işletme verimliliğinizi artırır.

Nasıl Düzenlenir? e-Adisyon uygulamasına geçen işletmeler, müşteri sipariş verirken e-Adisyon düzenlemelidir. Bu belgeler, Başkanlık tarafından belirlenen form ve bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Gerçek usulde hizmet veren işletmeler, sundukları mal ya da hizmetin cinsini ve miktarını göstermek amacıyla adisyon belgesi düzenler.

Hizmet Süresince Masada Bulundurulması Zorunlu mu? Elektronik ortamda oluşturulan e-Adisyon belgesine ait çıktının, hizmet süresince müşterinin masasında bulundurulması zorunlu değildir.

Kimlere Zorunlu? Başkanlık tarafından belirlenen işletmeler, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarlarına göre e-Adisyon sistemine geçmek zorundadır. Bu tebliğden sonra, belirlenen süre içinde geçiş yapılması gerekmektedir.

Gönüllü Geçiş Mümkün mü? Zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyen firmalar gönüllü olarak e-Adisyon sistemine dahil olabilirler. Bunun için tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde elektronik adisyon belgesi düzenlemeleri ve e-Adisyon uygulamasına başvurmaları gerekmektedir.

  • Kağıt adisyon belgesi düzenlemede oluşabilecek hataları minimuma indirir,
  • Kağıt ve baskı maliyetini ortadan kaldırır,
  • Dijital sunucularda muhafaza edildiği için belgelere her zaman ulaşabilirsiniz.

Veri Bütünlüğü Sağlar e-Adisyon, tüm verilerin bütünlüğünü korur ve işlemlerinizi güvence altına alır. Verilerin dijital ortamda saklanması, olası veri kayıplarını engeller.

Operasyon Maliyetini Düşürür Operasyonel maliyetlerinizi minimize eder ve verimliliğinizi artırır. Dijitalleştirilmiş iş süreçleri, manuel hataları ortadan kaldırır ve maliyetleri düşürür.

Hızlı ve Kolay Kullanım Sunar Kullanıcı dostu arayüzü ile hızlı ve kolay kullanım sağlar. İşletmeler, e-Adisyon sistemi ile işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yönetebilirler.

Takip Edilebilir / Ölçeklenebilir Altyapı Sunar e-Adisyon, takip edilebilir ve ölçeklenebilir bir altyapı sunar, böylece işletmenizin büyümesine paralel olarak sistemi genişletebilirsiniz. İşlemler, dijital ortamda izlenebilir ve raporlanabilir.

Cevapların Sisteme Kaydedilmesi Adisyon raporları sisteme kaydedilir ve izlenebilir. Bu sayede, işletmeler geçmiş adisyon kayıtlarına hızlıca ulaşabilirler.