E-Defter | AKINSOFT WOLVOX 9 Erp-Business

e-Dönüşüm

e-Defter

Yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği sistemdir.
e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duymasınız. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu ile işlemleri hızlandırabilirsiniz.

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

e-Defter | AKINSOFT

e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.
Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.
Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)

Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz.
Arşivleme masrafı bulunmamaktadır.
Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir.
Kağıt maliyetinden tasarruf ettirerek doğayı korumanızı sağlar.

Yevmiye defteri
Büyük defter (Defter-i Kebir)

Elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilaveten teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.
www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"nin imzalı aslı,
Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler.

AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır.WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

e-Defter | AKINSOFT

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...

e-Defter saklama hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için çözüm ortaklarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Size en yakın çözüm ortağımız ile irtibata geçmek için tıklayınız.