E-Dönüşüm | AKINSOFT WOLVOX 9 Erp-Business

e-Dönüşüm - AKINSOFT WOLVOX 9

e-Dönüşüm; Daha önce büyük işletmelerle sınırlı olan e-dönüşüm artık küçük işletmeleri de içine alan genel bir dönüşüm sürecine e-dönüşüm olarak ifade etmektedir.
Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları bu bilgi ve hız dünyasında tüm hizmetleri şeffaflaştırarak işlemlerini güvenilir bir şekilde yapabilme imkanına kavuşuyor.
e-Fatura Nedir?

e-Fatura Nedir?

Gib standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, güvenilir olarak mühürlenmiş, gönderen ve alıcı firma arasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. e-Faturalarınızı e-fatura formatında düzenleyerek 10 yıl boyunca arşivleyebilirsiniz.

Detaylar

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura, faturaların 10 yıl boyunca saklanması gereken ikinci nüshalarının ve ilgili belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan bir hizmettir. e-Arşiv fatura da e-fatura gibi elektronik fatura sistemine ait bir fatura türüdür. Firmanın e-Arşiv fatura kullanıcısı olabilmesi için önce e-faturaya kayıt olması gerekir.

Detaylar
e-Arşiv Fatura Nedir?
e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir çözümdür. e-İrsaliye sistemine geçiş yaparak elektronik ortamda irsaliye düzenleyebilir ve alıcı firmaya gönderebilirsiniz.

Detaylar

e-Defter Nedir?

Yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği sistemdir. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duymasınız. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu ile işlemleri hızlandırabilirsiniz.

Detaylar
e-Defter Nedir?
e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarında oluşturulmuş müstahsil makbuzunun, elektronik ortamda oluşturulması ile; hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır.

Detaylar

e-Mutabakat Nedir?

Borç-alacak hesaplarını elektronik ortamda, hızlı ve güvenli olarak karşılaştırabilirsiniz. e-Mutabakat BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.

Detaylar
e-Mutabakat Nedir?
e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon, halka açık lokanta, restoran, gazino, kafe, pastane gibi işletmelerde kullanılan adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenen versiyonudur.

Detaylar