Muhasebe

Genel Muhasebe Çözümlerimiz

Genel muhasebe programı işletmenizin kurumsal gereksinimlerine profesyonel çözümler sunmak üzere geliştirilmiştir.
Hesap işleyişlerini, tek düzen hesap planını, yevmiye defteri, büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerini takip etmek isteyen tüm işletmelere genel muhasebe programımız ile çözümler sunuyoruz.
Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olan işletmeler için uygun olan programımız hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır. WOLVOX ERP ve WOLVOX İnsan Kaynakları ile entegreli çalışabilmektedir. WOLVOX Beyanname, WOLVOX Demirbaş ve WOLVOX e-Defter modülleri ile destekleyerek tam bir muhasebe takibi sağlayabileceksiniz.

Program Detayları

Veritabanı Uyumluluğu

MS SQL ve Firebird veritabanı sistemleri için uyumluluk desteği.

Hesap Planı Tanımları

Hesap kodlarını otomatik olarak yükleyin ,aktarın.

Dönem Sonu İşlemleri

KDV tahakkuk ve yansıtma işlemlerini tamamlayın.

Mali Tablolar

Ayrıntılı ve özet raporlar ile işlerinizi hızlandırın.

WOLVOX ERP

WOLVOX ERP

Erp programından yapılan işlemleri toplu olarak, genel muhasebe programına anlık aktarabilirsiniz.

Program Detayları

İnsan Kaynakları

Çalışanlarınızın bordrolarını hesaplayarak genel muhasebe entegrasyonu sayesinde kolaylıkla muhasebelendirin.

Program Detayları
İnsan Kaynakları
Beyanname

Beyanname

Beyannameleri hesaplayın, genel muhasebe aktarımını tek tuşla tamamlayın.

Program Detayları

Demirbaş

Amortismanları hesaplayın genel muhasebe entegrasyonu ile iş yükünüzü hafifletin.

Program Detayları
Demirbaş
E-Defter

E-Defter

Yevmiye defteri ve Defter-i kebir dosyalarınızı oluşturun. Tek tuş ile gönderin.

Program Detayları

Defter Beyanı

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.

Program Detayları
Defter Beyanı