Muhasebe

Mali Müşavir Çözümlerimiz

Tüm finansal işlemlerinizin takibini ve raporlamasını, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’in işlerini kolaylaştırarak tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ile geliştirdiğimiz programlarımız ile tüm Mali Müşavir ve Muhasebecilerin ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılamalarına yönelik çözümler sunuyoruz.
Mali Müşavir

Muhasebeciler / Mali Müşavirler

WOLVOX Mali Müşavir paketi ile tüm muhasebeciler ve mali müşavirlerin genel muhasebe işlemleri ve beyanname takibine, işletme defteri kaydı oluşturarak demirbaş takibi işlemlerine yardımcı oluyoruz. Programımız ile raporlamalar yapabilir, dönem sonu işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz personel takibi yapabilir ve bordro oluşturabilirsiniz.

Program Detayları

Veritabanı Uyumluluğu

MS SQL ve Firebird veritabanı sistemleri için uyumluluk desteği.

Hesap Planı Tanımları

Hesap kodlarını otomatik olarak yükleyin ,aktarın.

Dönem Sonu İşlemleri

KDV tahakkuk ve yansıtma işlemlerini tamamlayın.

Mali Tablolar

Ayrıntılı ve özet raporlar ile işlerinizi hızlandırın.

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olan işletmeler için uygun olan programımız hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır. WOLVOX ERP ve WOLVOX İnsan Kaynakları ile entegreli çalışabilmektedir. WOLVOX Beyanname, WOLVOX Demirbaş ve WOLVOX e-Defter modülleri ile destekleyerek tam bir muhasebe takibi sağlayabileceksiniz.

Program Detayları

İnsan Kaynakları

Çalışanlarınızın bordrolarını hesaplayarak Mali Müşavir entegrasyonu sayesinde kolaylıkla muhasebelendirin.

Program Detayları
İnsan Kaynakları
Beyanname

Beyanname

Beyannameleri hesaplayın, Mali Müşavir aktarımını tek tuşla tamamlayın.

Program Detayları

Demirbaş

Amortismanları hesaplayın Mali Müşavir entegrasyonu ile iş yükünüzü hafifletin.

Program Detayları
Demirbaş
E-Defter

E-Defter

Yevmiye defteri ve Defter-i kebir dosyalarınızı oluşturun. Tek tuş ile gönderin.

Program Detayları

Defter Beyanı

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.

Program Detayları
Defter Beyanı